tirsdag den 25. november 2008

Hvem flyttede gravstenen?

P.A. Heiberg (1758-1841) var født i Vordingborg, men han døde i landflygtighed i Paris. I 1901 blev stenen over hans gravsted i Paris flyttet til Vordingborg. I lokalarkivet har vi fået en forespørgsel, som vi ikke umiddelbart kan besvare:

Hvem har mon foranlediget overflytningen af gravstenen? I hvilken anledning skete overflytningen? Muligvis har det spillet en rolle, at dette år var 60-året for P. A. Heibergs død...

I Vordingborg er stenen opstillet på det grundstykke, hvor latinskolen lå. P.A. Heiberg blev student herfra i 1774.

Stenen over P. A. Heibergs grav på den protestantiske kirkegård i Paris blev sat af hans søn, den danske guldalders indflydelsesrige litterære smagsdommer og forfatter Johan Ludvig Heiberg, der endte som direktør for det Kgl. Teater. Stenens to indskrifter er således forfattet af ham.

Den franske indskrift på stenens bagside oplyser, at stenen er sat af P. A. Heibergs søn. Ved affattelsen af den danske indskrift har J. L. Heiberg uden tvivl været inspireret af den græske digter Simonides´ berømte epigram over de faldne spartanere ved Thermopylæ, der i oversættelse lyder:
O Fremmede, meld til spartanerne,
At vi ligger her, lydige mod deres love.
Tiltalen ”Danske og norske vandrer” er en erindring om, at P. A. Heibergs far var nordmand.