tirsdag den 16. september 2008

Når fortiden bliver digital - et bevaringsprojekt

Lokalarkivets samlinger består ikke kun af arkivalier og billeder på papir. Her er også film, videoer, lydbånd, dias, glaspladenegativer - kort sagt: vigtige informationer om fortiden, som vi langsomt, men sikkert vil miste, hvis vi ikke gør noget.
Dels bliver det sværere at skaffe det apparatur og de reservedele, der skal til for at se f.eks. de gamle smalfilm, dels er filmenes tilstand meget dårlig. Flere er angrebet af det farlige eddikesyndrom, hvor blødgøren i filmstrimlen går i kemisk forbindelse med luftens fugtighed og danner syre, der nedbryder filmen.

Takket være Arkivsamvirket og en meget kærkommen bevilling fra Vordingborg kommune har vi nu fået midler til at digitalisere film m.m., så de bliver tilgængelige på nutidige medier. Det er et stort projekt, som både er dyrt og tidskrævende.
I lokalarkivet glæder vi os til at tage fat på opgaven. Det er en stor glæde, at vi nu kan begynde at sikre samlingerne for fremtiden, så også fortiden bliver digital.

mandag den 1. september 2008

Hvorfor hedder det mon sådan?

Lokalarkivet har begået et lille hæfte med udvalgte gadenavne i Vordingborg. Her kan man læse om hvem eller hvad en gade er opkaldt efter.
For eksempel er Arrebovej opkaldt efter sognepræst Anders Christensen Arrebo (1587-1637), der havde en noget usædvanlig karriere. Som 22-årig blev han kaldet som præst for slotsmenigheden i København, og som 31-årig blev han biskop i Tronhjem.
Biskopværdigheden varede dog kun fire år, da det med Chr. IV’s hjælp lykkedes hans modstandere at få ham afsat ”formedelst sine letsindigheds bedrifter, fagter og gebærder”.
Han blev derefter præst et par år i Malmø, inden myndighederne forbarmede sig over ham og gav ham et ”bondekald” på Sjælland. Det blev i Vordingborg.

Hæftet 'Hvorfor hedder det mon sådan?' kan købes i Lokalarkivet.
Langt fra alle Vordingborgs gader, stræder og veje er omtalt i hæftet, så har du en idé eller oplysninger om et gadenavn, vi ikke har beskrevet, hører vi meget gerne nærmere.