tirsdag den 25. marts 2008

Vordingborgbilleder

Bogen Vordingborgbilleder udkom på Museerne.dk's forlag i december 2007 med støtte fra Vordingborg Bank.

Vordingborgbilleder er en billedbog med fine motiver fra Vordingborg by. Bogens gamle billeder stammer fra lokalarkivets og Museerne.dks samlinger.

De tilhører en historisk billedsamling som bogtrykker Frederik Sommer (1867-1934) udarbejdede i 1928 i samarbejde med fotograf Carl Petersen (1875-1935), begge var lokale erhvervsdrivende i Vordingborg.

Carl Petersen etablerede sig som fotograf i Vordingborg i 1897, og han har i sin tid bearbejdet de fleste af bogens gamle billeder, men er i mange tilfælde ikke den oprindelige ophavsmand. Det ældste billede i bogen er fra ca. 1860.

I Vordingborgbilleder præsenteres de fine gamle motiver sammen med nye fotografier fra samme lokaliteter, som det så ud i sensommeren 2007. Fotograf Bjarne Kleis, der har taget de nye billeder, har tilstræbt at fastholde de samme motiver set fra samme vinkel mere end 100 år senere.

Det er blevet til Vordingborgbilleder - et interessant kig på byen i nutid og fortid.

Bogen koster 250 kr. hos Museerne.dk - dog får museumsforeningens medlemmer 50 % rabat!

torsdag den 13. marts 2008

Lokalarkivet holder påskeferie

Lokalarkivet ønsker alle en glædelig påske. Næste åbningsdag er tirsdag den 25. marts kl. 13-16.
Læsesalen er som vanligt åben i bibliotekets åbningstid.

lørdag den 8. marts 2008

Gertrud Boberg i nye rammer

Sidste forår arrangerede gruppen ”Vi som husker Gertrud Boberg” en udstilling med privatejede værker af Gertrud Boberg, der malede med inspiration i lokale motiver. Udstillingen var en velbesøgt succes, som siden er blevet fulgt op med en lille bog om kunstneren.

- Og nu kommer et af Gertrud Bobergs værker i nye rammer: Fra Vordingborg Bank har ”Vi som husker Gertrud Boberg” nemlig modtaget et maleri, som gruppen ønsker at placere et offentligt tilgængeligt sted. Valget er faldet på lokalarkivet, hvor vi glæder os over, at maleriet fra den 15. marts vil komme til at pryde væggene.Men inden det kommer så vidt, skal værket monteres i en ny billedramme. Også dette sørger gruppen bag Gertrud Boberg-bogen og –udstillingen for.

Registrator in spe? Lyst til at være med i arkivarbejdet?

I løbet af 2007 er lokalarkivets hverdag blevet nemmere. Lokalhistorisk Forening har skænket arkivet en ny computer og en lille scanner. Via biblioteket er der kommet nye fladskærme, og en bevilling fra Vordingborg kommune har skaffet den seneste version af registreringsprogrammet Arkibas.

Nyt udstyr og ny teknik har lettet registreringsarbejdet så meget, at vi, langsomt men sikkert, kan tage kampen op med den registreringspukkel, der har samlet sig gennem en årrække. Der er meget materiale, der venter på færdigregistrering, f.eks. billeder, der skal scannes og uploades til Arkibas via Internettet.

Måske er der flere frivillige, der har tid og lyst til at hjælpe til? For at kunne registrere arkivmaterialet er det en forudsætning, at man har it-kendskab på brugerniveau. Udover hyggeligt samvær får man indsigt i arkivfaglige registreringsprincipper og et førstehåndskendskab til interessante arkivalier fra Vordingborg og omegn.

Hør nærmere hos:
arkivleder Marianne Rimmen Raasted T: 55 36 38 17.

Lokalarkiv i KulturArkaden

Lokalarkivet i Vordingborg er rykket til KulturArkaden i Sydhavnen, under samme tag som bibliotek og musikskole ved havnefronten i Masnedsund, ca. to km fra bymidten.

KulturArkaden er indrettet i en lagerbygning i den gamle industrihavn kun få meter fra kajkanten.Bygningen er i to planer. Der er adgang til faciliteterne fra den fælles foyer. I stueplan findes bibliotekets udlån og kontorer. På første sal findes lounge med læsepladser, musikskole, sal, it-værksted, lokalarkiv med læsesal og magasin, mødelokale samt sekretariat og ledelse.

Den 17. juli 2006 kunne lokalarkivet slå dørene op til de nyindrettede lokaler efter i en årrække at have haft til huse under mere beskedne forhold på Glambæksvej.

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv er et ungt arkiv, der først i 1995 har fået den form lokalarkivet har i dag. Men allerede i slutningen af 1960´erne begyndte den første frivillige ildsjæl på det arbejde, der senere skulle blive til Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.

Lokalarkivet er en del af Arkivsamvirke for lokalhistoriske arkiver i Vordingborg kommune. Arkivet arbejder tæt sammen med Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, og flere af foreningens medlemmer yder en stor frivillig indsats på lokalarkivet med slægtsforskning, interviews og registrering af egnens historier.

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv er administrativt tilknyttet Vordingborg Bibliotek.
Arkivets leder er arkivar cand.mag Marianne Rimmen Raasted.
T: 55 36 38 17 E: marra@vordingborg.dk