lørdag den 8. marts 2008

Registrator in spe? Lyst til at være med i arkivarbejdet?

I løbet af 2007 er lokalarkivets hverdag blevet nemmere. Lokalhistorisk Forening har skænket arkivet en ny computer og en lille scanner. Via biblioteket er der kommet nye fladskærme, og en bevilling fra Vordingborg kommune har skaffet den seneste version af registreringsprogrammet Arkibas.

Nyt udstyr og ny teknik har lettet registreringsarbejdet så meget, at vi, langsomt men sikkert, kan tage kampen op med den registreringspukkel, der har samlet sig gennem en årrække. Der er meget materiale, der venter på færdigregistrering, f.eks. billeder, der skal scannes og uploades til Arkibas via Internettet.

Måske er der flere frivillige, der har tid og lyst til at hjælpe til? For at kunne registrere arkivmaterialet er det en forudsætning, at man har it-kendskab på brugerniveau. Udover hyggeligt samvær får man indsigt i arkivfaglige registreringsprincipper og et førstehåndskendskab til interessante arkivalier fra Vordingborg og omegn.

Hør nærmere hos:
arkivleder Marianne Rimmen Raasted T: 55 36 38 17.