torsdag den 10. september 2009

VI SØGER OPLYSNINGER OM, OG BILLEDER AF:

Luftfyret i Stuby

I 30erne blev der til natflyvning påruten København-Hannover bygget syv luftfyr i Danmark. Luftfyrene var placeret på en 20 m høj gittermast, der var malet rød og hvid. De lå på en ret linie med det første på Amagers sydvestlige hjørne, derefter Jernen på sydsiden af Køge Bugt, Bonderød vest for Fakse, Sjolte nord for Præstø, Stuby vest for Vordingborg, Vigsnæs på Lollands nordøstlige hjørne og endelig Rødby Havn.

Fyret i Stuby kom i drift 1. august 1933, og blev slukket 30. september samme år; der var kun natflyvning i sommerhalvåret. Fra 1936 blev der fløjet hele året indtil 5. september 1939. Luftfyrene var slukket under 2. verdenskrig og blev først tændt i sommeren 1946, men blev sat ud af drift 1. april 1949, fordi mere moderne navigationsudstyr gjorde dem overflødige.
Luftfyrene på Amager og ved Rødby Havn blev revet ned i 1975-76, men hvor længe stod luftfyret i Stuby?

To gange grundstødte et skib på Knudskov Rev, fordi man forvekslede luftfyret med fyret ved Ore, d. 21. december 1947 var det m/s Rentala af Århus på vej fra Kolding til København med en ladning brunkul, og den 17. juli 1948 var det m/s Glittertind af Åbo på vej fra Nyborg til Gdynia.

Efter 1949 blev luftfyret brugt til luftmeldepost af flyvehjemmeværnet, men hvor længe?

Lokalarkivet i Vordingborg vil meget gerne have oplysninger om disse luftmeldeposter. Og meget gerne BILLEDER ( vi har ikke et eneste ).
Endelig vil vi gerne vide, hvornår luftfyret i Stuby blev revet ned.

torsdag den 3. september 2009

Farvel til arkivleder Marianne Rimmen Raasted

Vores arkivleder har søgt nye udfordringer i et job som arkivleder i Fakse Kommune. Marianne blev ansat hos os 1. februar 2007 og har været med til at udvikle lokalarkivets opgaver i arkivet i Kulturarkaden.
Marianne har engageret og professionelt vejledt os frivillige hjælpere, og vi kommer til at savne Mariannes tålmodighed og hjælpsomhed.
Stillingen som arkivleder er blevet opslået, og vi håber den bliver besat inden udgangen af 2009.