tirsdag den 25. marts 2008

Vordingborgbilleder

Bogen Vordingborgbilleder udkom på Museerne.dk's forlag i december 2007 med støtte fra Vordingborg Bank.

Vordingborgbilleder er en billedbog med fine motiver fra Vordingborg by. Bogens gamle billeder stammer fra lokalarkivets og Museerne.dks samlinger.

De tilhører en historisk billedsamling som bogtrykker Frederik Sommer (1867-1934) udarbejdede i 1928 i samarbejde med fotograf Carl Petersen (1875-1935), begge var lokale erhvervsdrivende i Vordingborg.

Carl Petersen etablerede sig som fotograf i Vordingborg i 1897, og han har i sin tid bearbejdet de fleste af bogens gamle billeder, men er i mange tilfælde ikke den oprindelige ophavsmand. Det ældste billede i bogen er fra ca. 1860.

I Vordingborgbilleder præsenteres de fine gamle motiver sammen med nye fotografier fra samme lokaliteter, som det så ud i sensommeren 2007. Fotograf Bjarne Kleis, der har taget de nye billeder, har tilstræbt at fastholde de samme motiver set fra samme vinkel mere end 100 år senere.

Det er blevet til Vordingborgbilleder - et interessant kig på byen i nutid og fortid.

Bogen koster 250 kr. hos Museerne.dk - dog får museumsforeningens medlemmer 50 % rabat!