torsdag den 3. april 2008

MAS Masnedsund Andelsslagteri

TEMA: STORE ARBEJDSPLADSER I VORDINGBORG

MAS Masnedsund Andelsslagteri blev grundlagt i 1889 som et af Europas største og mest moderne slagterier.

foto:Slagteriets ansatte, 1906

I næsten 100 år var slagteriet en stor arbejdsplads i Vordingborg, der i 1970 beskæftigede ca. 250 ansatte. Kort før lukningen i februar 1988 var ca. 100 mennesker beskæftiget ved slagteriet.

Oprindelig slagtede man både svin og kreaturer på MAS Masnedsund Andelsslagteri. Men med tiden ændrede produktionen sig, og svineslagteriafdelingen lukkede i 1972. I 1981 blev pølsemageriet lukket, og det var slut med kreaturslagteriet i 1986.

De sidste par år frem til selve slagteriets lukning, var der kun op- og udskæringsarbejde tilbage.


foto: Slagteriet havde flere udsalgsfilialer. Her ses den i Stege. 1958 (foto: Echwald)