fredag den 4. april 2008

Vordingborg anno 1241

TEMA: BORG OG KONGEMAGT

Med Lov skal Land bygges… Sådan indledes fortalen til Jydske lov, der blev givet i Vordingborg i 1241.

Jydske lov er den første lov, der er skrevet på dansk. Her kan man læse datidens spilleregler for et moderne samfund. Loven var gældende i Jylland og på Fyn, men kom med tiden til at gælde for hele Danmark, og den var i kraft helt frem til vedtagelsen af Danske lov i 1683.

Jydske lov blev vedtaget på det jyske landsting i Viborg. I middelalderen rejste kongen rundt mellem sine rigsborge for at holde sammen på landet, og derfor blev Jydske lov underskrevet af kongen, Valdemar Sejr (1202-1241), under et danehof på Vordingborg den 28. marts 1241 under overværelse af kongens sønner og landets fremtrædende mænd og gejstlige.

Fortalen til Jydske lov slutter således:
Vide skal alle, der ser denne Bog, at Kong Valdemar, den anden Søn af Valdemar, der var Sankt Knuds Søn, da han havde været Konge i ni og tredive Vintre, og der var gaaet Tusind og to Hundrede og fyrretyve Vintre, efter at Vor Herre var født, i den næstfølgende Marts Maaned lod skrive denne Bog og gav denne Lov, som her staar skrevet paa Dansk, i Vordingborg med Samtykke af sine Sønner, der var til Stede, Kong Erik, Hertug Abel og Junker Christoffer og Uffe, der da var Ærkebiskop i Lund, og Biskop Niels i Roskilde, Biskop Iver i Fyn, Biskop Peder i Aarhus, Biskop Gunner i Ribe, Biskop Gunner i Viborg, Biskop Jens i Vendsyssel og Biskop Jens i Hedeby og desuden med Samtykke af alle de bedste mænd, der er i hans Rige.