mandag den 1. september 2008

Hvorfor hedder det mon sådan?

Lokalarkivet har begået et lille hæfte med udvalgte gadenavne i Vordingborg. Her kan man læse om hvem eller hvad en gade er opkaldt efter.
For eksempel er Arrebovej opkaldt efter sognepræst Anders Christensen Arrebo (1587-1637), der havde en noget usædvanlig karriere. Som 22-årig blev han kaldet som præst for slotsmenigheden i København, og som 31-årig blev han biskop i Tronhjem.
Biskopværdigheden varede dog kun fire år, da det med Chr. IV’s hjælp lykkedes hans modstandere at få ham afsat ”formedelst sine letsindigheds bedrifter, fagter og gebærder”.
Han blev derefter præst et par år i Malmø, inden myndighederne forbarmede sig over ham og gav ham et ”bondekald” på Sjælland. Det blev i Vordingborg.

Hæftet 'Hvorfor hedder det mon sådan?' kan købes i Lokalarkivet.
Langt fra alle Vordingborgs gader, stræder og veje er omtalt i hæftet, så har du en idé eller oplysninger om et gadenavn, vi ikke har beskrevet, hører vi meget gerne nærmere.