tirsdag den 16. september 2008

Når fortiden bliver digital - et bevaringsprojekt

Lokalarkivets samlinger består ikke kun af arkivalier og billeder på papir. Her er også film, videoer, lydbånd, dias, glaspladenegativer - kort sagt: vigtige informationer om fortiden, som vi langsomt, men sikkert vil miste, hvis vi ikke gør noget.
Dels bliver det sværere at skaffe det apparatur og de reservedele, der skal til for at se f.eks. de gamle smalfilm, dels er filmenes tilstand meget dårlig. Flere er angrebet af det farlige eddikesyndrom, hvor blødgøren i filmstrimlen går i kemisk forbindelse med luftens fugtighed og danner syre, der nedbryder filmen.

Takket være Arkivsamvirket og en meget kærkommen bevilling fra Vordingborg kommune har vi nu fået midler til at digitalisere film m.m., så de bliver tilgængelige på nutidige medier. Det er et stort projekt, som både er dyrt og tidskrævende.
I lokalarkivet glæder vi os til at tage fat på opgaven. Det er en stor glæde, at vi nu kan begynde at sikre samlingerne for fremtiden, så også fortiden bliver digital.